Duurzaamheid

Een gezond milieu is essentieel om ons werk te kunnen blijven doen. Daarom kiezen we voor duurzame praktijken en milieuvriendelijke manieren om dit te doen.
Snelle links

MISSIEVERKLARING

Wij zijn een vooruitstrevend, inkomend reisbureau met als missie onze klanten een unieke, lokale ervaring te bieden en activiteiten toe te voegen aan het lokale aanbod. We doen dit terwijl we culturele en milieuvriendelijke betrokkenheid promoten door nauwe banden met lokale leveranciers. We beschouwen het als onze plicht om rechtstreeks samen te werken met leveranciers, klanten en de gemeenschap in het algemeen om duurzaamheid te bevorderen door middel van onderwijs en het behoud van culturele en natuurlijke hulpbronnen op onze bestemmingen.

DUURZAAMHEIDSBELEID VAN HUD D.O.O.

We zijn toegewijd aan het beschermen van het milieu en het verminderen van onze negatieve impact op de natuur. We verplichten onszelf om op de volgende manier te handelen om het milieu te beschermen:

 • de wetgeving inzake milieubescherming naleven,
 • de impact van onze activiteiten op het milieu monitoren,
 • voldoen aan de doelstellingen en maatregelen van het duurzaamheidsbeleid,
 • werknemers informeren over ons beleid, onze doelstellingen en onze acties op het gebied van duurzaamheid
 • gasten en leveranciers informeren over onze inspanningen om de negatieve effecten van onze activiteiten op het milieu te verminderen en hen aanmoedigen om deel te nemen en ons te steunen,
 • duurzame mobiliteit en andere milieuvriendelijke praktijken promoten bij onze werknemers.

We besteden speciale aandacht aan de volgende gebieden:

ENERGIEVERBRUIK

Ons bedrijf zet zich in om zijn energieprestaties voortdurend te verbeteren en zijn uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Om de doelen te bereiken zal het bedrijf:

 1. De vraag naar energie in alle activiteiten verminderen: Apparaten en elektronica - Koop energiezuinige producten en gebruik ze efficiënt. Gebruik een geavanceerde stekkerdoos om de "vampierbelasting" te verminderen -> elektriciteit die wordt verspild wanneer elektronica niet in gebruik is. Verlichting -> Koop energiezuinige producten, gebruik ze efficiënt en zorg voor meer daglicht in ons kantoor met energiezuinige ramen en dakramen. Elektrische ruimteverwarming en -koeling -> Energie-efficiënte elektrische systemen aanschaffen en deze efficiënt gebruiken. Ons kantoor goed isoleren en luchtdicht afsluiten. Elektrische waterverwarming -> Schaf een energiezuinige elektrische boiler aan en gebruik deze efficiënt of kies een energiezuinige boiler die geen elektriciteit gebruikt.
 2. Energie efficiënter gebruiken
 3. Energievoorziening uit hernieuwbare bronnen
 4. Gegevens over energieverbruik en -opwekking bewaken, meten en rapporteren; en
 5. Alle medewerkers, studenten en aannemers bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor energiebesparing.

We huren een kantoorgebouw met milieuvriendelijke architectuur dat het verbruik van energie en broeikasgassen drastisch vermindert dankzij een zorgvuldige materiaalkeuze en een onberispelijke techniek. Een geventileerde aluminium gevel met thermische isolatie, meerlaagse beglazing, de mogelijkheid om ramen te openen, een centraal regelsysteem voor het monitoren van koeling/verwarming en stadsverwarming dragen verder bij aan lage bedrijfskosten.

WATERVERBRUIK

Bij Hud d.o.o. gaan we zorgvuldig om met water. Er zitten kleurrijke stickers naast beide kantoorkranen om onze medewerkers aan te moedigen water te besparen.

AFVALBEHEER

We streven ernaar de hoeveelheid afval op kantoor te verminderen, vooral de hoeveelheid plastic. Hiervoor kopen we goederen zonder of met weinig
verpakking. Goederen worden waar mogelijk in bulk ingekocht. We scheiden ook ons afval (papier, plastic en verpakkingen, glas), dat vervolgens in geschikte stadscontainers wordt afgevoerd en gerecycled.

VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN (PAPIER)

Hud d.o.o vermindert het papierverbruik door zich te richten op digitale marketing en online communicatie. Het afdrukken van het resterende materiaal wordt zorgvuldig en nauwkeurig gepland om ongebruikt restmateriaal te voorkomen. We gebruiken gecertificeerd gerecycled papier.

HR BELEID

In ons bedrijf zorgen we voor goede arbeidsomstandigheden. We respecteren de nationale en internationale wetgeving op het gebied van arbeid en mensenrechten. Medewerkers krijgen regelmatig onderwijs en trainingsprogramma's en zijn op de hoogte van het duurzaamheidsbeleid, de doelstellingen en de maatregelen van het bedrijf.

INKOOPBELEID

Bij ons bedrijf Hud d.o.o. zijn we ons ervan bewust dat we door het kopen van lokale goederen en diensten bijdragen aan het welzijn van de lokale gemeenschap. Ons inkoopbeleid geeft daarom de voorkeur aan lokale producten, maar ook aan ecologisch verantwoorde producten en producten met duurzaamheidscertificaten (fair trade, biologisch, FSC etc.).

ALGEMEEN DOEL

We willen onze passie voor Slovenië en onze kennis van de natuur, geschiedenis en mensen met onze gasten delen door duurzame reizen aan te bieden die winstgevend zijn voor ons bedrijf en goed voor de lokale gemeenschappen en het milieu.

GEMEENSCHAPPEN EN CULTUUR

- Natuurbeschermings- en onderwijsprojecten uitvoeren en ondersteunen, en aan goede doelen en initiatieven in de bezochte gemeenschappen geven en deze ondersteunen

- Rondleidingen organiseren om de voordelen voor het culturele erfgoed van de bezochte gemeenschappen te maximaliseren en hen te stimuleren hun cultuur te behouden en te beschermen.

- De capaciteit van de gastgemeenschappen ontwikkelen om in hun levensonderhoud te voorzien door middel van toerisme, door hen te helpen deel uit te maken van een toeristisch netwerk, de sector te begrijpen en toegang te krijgen tot de markt.

ECONOMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

- Houd het geld lokaal door (zoveel mogelijk) lokaal te kopen en in familiepensions en hotels te verblijven.

- Zorgen voor inkomstengenererende activiteiten door lokale mensen aan te nemen, te trainen en te stimuleren om betrokken te zijn bij de levering van onze tours en activiteiten

- Onze gasten aanmoedigen om lokale producten en diensten te kopen

MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

- Milieuvriendelijke tours van hoge kwaliteit aanbieden door onze toonaangevende benadering van het trainen van onze gidsen om aan internationale gidsenstandaarden te voldoen

- Lokale gemeenschappen bewust maken van het belang van de bescherming van de natuurlijke rijkdommen van Slovenië

- Lokale herbebossings- en natuurbehoudsprojecten ondersteunen en initiëren

TOERISTISCHE SECTOR

- Pleiten voor een verantwoorde benadering van toeristische ontwikkeling

ONS TEAM

- Onze jonge werknemers lonende werkervaringen bieden

- Persoonlijke doelen: we blijven medewerkers ondersteunen bij het nastreven van persoonlijke doelen

- Flexibel werken: we blijven een flexibele werkomgeving bieden en tot nu toe zijn alle verzoeken van medewerkers om hun werkpatronen aan te passen goedgekeurd.

- Opleiding: 50% bijdrage in de opleidingskosten van gidsen voor 2 nieuwe gidsen tegen 2023

ONZE KLANTEN

- De communicatie over de verantwoordelijke aspecten van onze tours verbeteren

- Bijdragen van onze gasten aanmoedigen om lokale kinderen uit gezinnen in nood te steunen. Bereik 10000€ donatiebedrag tegen 2024

REISPARTNER AWARD

De Travelife Partner award is een erkenning van onze inzet voor sociale en ecologische duurzaamheid. Op basis van een geverifieerde zelfevaluatie voldoen we aan meer dan 100 criteria met betrekking tot duurzaamheidsmanagement, kantooractiviteiten, samenwerking met leveranciers en communicatie met klanten. We werken aan verdere verbeteringen om uiteindelijk het door een derde partij gecontroleerde stadium van Travelife Certified te bereiken.

Hud d.o.o. team is blij te kunnen aankondigen dat we samen met de Travelife voor touroperators en reisbureaus programma. Travelife is een internationaal erkend, door de GSTC-Global Sustainable Tourism Council erkend trainings-, management- en certificeringsprogramma voor duurzaam toerisme. Het is een certificeringsprogramma in drie fasen voor touroperators en reisagenten: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner en (3) Travelife Certified.

Onze prestaties op het gebied van duurzaamheid zijn verzameld in deze Duurzaamheidsverslag.

Boek vandaag nog een authentiek verblijf op een boerderij in Slovenië
© Auteursrecht door Boerderijverblijf Slovenië
Portefeuillebedrijf van Wereldontdekking.